Labai nemalonu oponuoti V.Landsbergiui – žmogui, iš kurio mokaisi politinės išminties ir kurį laikai tikru valstybės lyderiu ir autoritetu. Tačiau kalba daugiau ne apie gerbiamą profesorių, kiek apie pačią mintį.

Šeštadienį kalbėdamas iš Signatarų rūmų balkono ir vertindamas Vasario 16d. eitynes, V. Landsbergis subalansavo tautiškumą ir pilietiškumą, tačiau padarė vieną pastabą, kad eitynės galėtų būti rengiamos ne tik šią dieną, bet ir kovo 11d., ir prieš rinkimus.

“Šūkis, kurį neseniai mačiau: “Didžiuojasi, kad esu lietuvis“, – visai neblogas, bet galėtų būti papildytas: “Didžiuojuosi, kad esu nekvailas lietuvis ir ateinu balsuoti“. Labai praverstų tokios eitynės prieš rinkimus“.

Tradiciškai pilietiškumas buvo ir yra siejamas su visuotinais rinkimais. Jie normaliomis aplinkybėmis neabejotinai padeda konsoliduoti tautą ir palaikyti politinės bendruomenės vientįsumą. Ir turbūt nėra kito kelio, alternatyvos.

Aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad šiuolaikinėje Lietuvoje yra klaidinga pilietiškumo raišką sieti tik su rinkimais. Mano nuomone, Lietuvoje jau susidarė tokie politinė, verslo, kriminalinė (korupcinė) konjunktūra, kad tautos pilietiškumas ir visuotini rinkimai praranda savo originalią prasmę. Rinkimai tampa demokratijos spektakliu masėms, todėl taip tradiciškai suprastas pilietiškumas yra tiesiog išnaudojamas kaip scenarijaus siužetas.

Gal akcentas, kalbant apie pilietiškumą, krenta ne tik ant visuomenės, bet apima ryšį tarp tautos ir politinės valdžios? Tuomet pilietiškumas būtų visuomenės spaudimas valdžiai laikytis piliečių valios ir suteikto mandato, o valdžios pareiga būtų reaguoti į visuomenės poreikius?

Tol, kol pilietiškumo pareiga bus numetama tiktai ant visuomenės, tol valdžia puikiai pasinaudos einančia balsuoti pilietiška tauta. Reikia pilietiškumo pareigą užtarnautai suteikti ir politinei valdžiai.

Visuotini rinkimai (po kurių niekas neiskeičia) ir politinės partijos (kurias reiktų vadinti pusiau verlso-korupciniais dariniais) jau tiek susikompromitavo, kad pilietiškumą jau gali išgelbėti tik politinės valdžios sprendimai.

Padarykite bent vieną pilietiškai orientuotą sprendimą, apginkite žmogų prieš monopolijų ar valstybės interesus, iškelkite teisingumą aukščiau teisinio formalizmo, pasodinkite bent vieną banditą, veikiantį valstybės vardu – ir pilietiškumas pražys visomis spalvomis, tauta keturiom eis balsuoti.

Laikas permąstyti pilietiškumą.